PRZYCZEPA - HOBBY 30
PRZYCZEPA - ADRIA CLASSICA 613 UT
PRZYCZEPA - HOBBY 30
PRZYCZEPA - HOBBY La Vita
PRZYCZEPA - ADRIA CLASSICA 613 UT
PRZYCZEPA - LMC 520 HTE
PRZYCZEPA - HOBBY La Vita
PRZYCZEPA - LMC 520 HTE

Prawo jazdy kategorii B - jaka przyczepa?

2016-06-10 465

Mam prawo jazdy kat. B Jaką przyczepę mogę ciągnąć?

Kategoria B prawa jazdy pozwala jego posiadaczowi na kierowanie:

Samochodem osobowym i ciężarowym o DMC do 3,5T i może ciągnąć:
a) każda przyczepę lekką (o DMC do 750 kg) - czyli łączna masa zestawu może
przekraczać 3.5 T – Art. 88.3.3 Ustawy prawo o ruchu drogowym

b) przyczepę inną niż lekka (o DMC >750 kg) pod warunkiem że DMC przyczepy < MW samochodu, i suma DMC < 3.5 T (masa zestawu nie może przekraczać 3,5T) -
Art 88.2.3b Ustawy prawo o ruchu drogowym.

DMC - Dopuszczalna Masa Całkowita

Jeśli podejść do tematu praktycznie, to najprościej:

1. Sprawdzamy wpis w rubryce F1 dowodu rejestracyjnego naszego samochodu. To jest właśnie DMC naszego auta.

2. Szukamy przyczepy której DMC w sumie z "naszym" DMC nie przekracza 3500 kg.